Home » Fotokopi Kiralama » Kiralama Şekilleri

Kiralama: Kısaca 3 temel konu üzerinde oluşur.

I.YOL Bu sistemde makinenin mülkiyeti tamamen BİLMAK BÜRO SİSTEMLERİ ve EĞİTİM ARAÇLARI SAN.TİC.firmasına ait olup bütün giderler (toner, developer, drum, işçilik, servis, bakım-onarım) gibi harcamalarla yine BİLMAK BÜRO SİSTEMLERİ ve EĞİTİM ARAÇLARI SAN.TİC.firması tarafından karşılanır. Kullanıcı sadece kullandığı fotokopi kağıdından ve makinenin güvenliğinden sorumludur. Ayrıca kullanıcı ay sonunda çekmiş olduğu kopya sayısı kadar kopya başı çekim fiyatı üzerinden ödeme yapar.

II. YOL Bu sistemde makinenin mülkiyeti tamamen müşteriye aittir. Bunun dışında fotokopinin veya baskının oluşmasında geçerli her türlü masraf (toner, developer, drum, sarf giderler, parça değişimi, bakım-onarım) BİLMAK BÜRO SİSTEMLERİ ve EĞİTİM ARAÇLARI SAN.TİC. firmasına aittir.( Fotokopi kağıdı hariç) Müşteri ay sonunda çekmiş olduğu fotokopi miktarı kadar belirlenmiş olan kopya başı birim fiyatı üzerinden ödem yapar.

III. YOL Bu sistemde makinenin mülkiyeti BİLMAK BÜRO SİSTEMLERİ ve EĞİTİM ARAÇLARI SAN.TİC. firmasına ait olup. Kullanıcı sözleşme süresi boyunca aylık belirli bir kira öder ayrıca kopya başından da çekilen kopya kadar belirlenen kopya başı çekim ücreti miktarı kadar ödemeyi BİLMAK BÜRO SİSTEMLERİ ve EĞİTİM ARAÇLARI SAN.TİC. firmasına yapar.Buna karşılıkBİLMAK BÜRO SİSTEMLERİ ve EĞİTİM ARAÇLARI SAN.TİC. makineyi müşteride konumlandırdıktan sonra kopyanın oluşması için gerekli ( fotokopi kağıdı hariç) toner, developer, drum, servis, bakım-onarım gibi her türlü gideri karşılar.